Gaelbhratach Nuacht/News

2018/9

Téarma 1/Term 1:

A Thuismitheoirí/ Dear Parents,

An bhliain seo mar chuid den Scéim Ghaelbhratach táimid ag déanamh iarracht mhór ár chuid Gaeilge a usáid i rith an lá scoile agus an bhrat Gaeilge a bhaint amach sa dheireadh!

Táimid ag moladh na páistí Dia Duit a rá nuair a thagann siad isteach ar maidin agus Slán a rá nuair a théann siad abhaile sa tráthnóna. Faigheann na páistí greamáin Gaeilge nuair a usáideann siad a gcuid Gaolainne. Taimid ag diriú ar fhrásaí airithe gach mí is féidir leis na múinteoirí agus na páistí a usáid timpeall na scoile. Ina theannta sin, tá na ranganna ag foghlaim amhráin agus rannta Gaeilge gach mí. Is aoibhinn leis an páistí a bheith ag canadh na hamhráin Gaeilge agus baineann siad an-súp as.

This year as part of the Gaelbhratach scheme, we are making big efforts to use our Gaeilge during the school day and hope to be awarded the Irish flag as a result.

We are encouraging the pupils to say ‘Dia Duit (Hello)’ when they come into school in the morning and ‘Slán (Goodbye)’ when they are going home in the evening time. Every time the pupils use their Irish they receive a special Gaeilge sticker. Each month we are focusing on new phrases both the teachers and pupils can use around the school. As well as that, all of the classes are learning new songs and rhymes in Irish. They love singing these songs in Irish and are having great fun while learning them.

 

Tá Balla na Gaeilge sa scoil. Ar an mBalla Gaeilge is féidir leat na frásaí agus na hamhráin atá á fhoghlaim ag na páistí agus á usáid ag na múinteoirí le feiceáil gach mí.

We have an Irish wall in the school. Here you can see the phrases and songs the pupils are learning each month as well as the phrases the teachers are using in their class.

Bhí Balla Gaeilge na Nollag againn. An mhí seo táimid ag foghlaim foclóir agus frasaí bainteach leis an Nollaig. Ghlac na páistí sa chomórtas Cartaí na Nollag agus rinne siad cartaí aláinn ar fad!! Tá samplaí des na cartaí sin le feiceáil ar an mBalla Gaeilge thuas anseo. Dhein na páistí an jab! I rith na míosa, bhí dhá dhúcheist ar na mballa freisin agus bhí spraoi mór ag na páistí iad a fhreagairt.  

We had a special Irish wall for Christmas. This month we are learning vocabulary and phrases associated with Christmas. The pupils took part in a Christmas card competition where they created a Christmas card in Irish and created some beautiful cards. Some samples on these cards can be seen on the Irish wall above. The pupils did a great job! During this month, there were also two riddles on the Irish wall and the pupils had great fun solving them.

Beimid ag eagrú eachtraí eile spraoiúil i rith na bliana chun deiseanna a thabhairt dos na páistí an Ghaeilge a usáid. Is féidir leat páirt a ghlacadh freisin trí an Ghaeilge a usáid sa bhaile leo.

We will be organising lots of other fun activities and events throughout the year to provide the children with plenty of opportunities to use their Irish. You can take part as well by using some Irish at home with them.

Nollaig Shona Daoibh go léir agus athbhliain faoi mhaise daoibh! Happy Christmas and Happy New Year!

Foireann Ghaelbhratach/ Gaelbhratach Team.